All-on-4

Ukoliko su Vam rekli da kod Vas ne postoje uslovi za ugradnju implantata, ukoliko nosite totalne proteze, nemate nijedan zub ili imate preostale zube predviÄ‘ene za ekstrakciju (vaÄ‘enje), a ne mirite se sa činjenicom da je jedino moguće rešenje proteza, All-on-four je idealna opcija terapije za Vas! To je dokazano pouzdana terapija, koja pruža estetsko funkcionalnu rehabilitaciju za jedan dan!

all on 4

all on 4

All-on-4 u doslovnom prevodu je ,,Sve na 4” i predstavlja koncept gde se pomoću 4 implanta, postavljena prema odreÄ‘enom pravilu, rekonstruiše ceo zubni luk u gornjoj i/ili donjoj vilici. Posle decenijskog iskustva sa takvom vrstom nadoknade možemo slobodno reći da ona predstavlja rešenje koje pacijentu uz minimalani broj dolazaka stomatologu i sa samo jednom hirurškom intervencijom, pruža doživotnu socijalnu sigurnost i mogućnost funkcije i žvakanja bilo koje vrste hrane, kada god i gde god to poželi.

all on 4

all on 4

All-on-4 je koncept razvijen da pojednostavi rehabilitaciju bezubih pacijenata, pacijenata za izraženom arofijom (,,topljenje" i gubitak volumena) viličnih kostiju ili onih kojima preti gubitak svih zuba usled uznapredovale parodontopatije! Takvi pacijenti, pored gubitka funkcije žvakanja, dobijaju narušenu estetiku lica, narušenu ličnu socijalnu sigurnost i pad sveukupnog kvaliteta života. Uz pomoć ovakvog koncepta, takvi pacijenti se uvek vrlo uspešno, dugotrajno rehabilituju uz samo jednu hiruršku intervenciju i u toku najčešÄ‡e jednog dana!

all on 4

all on 4

All­on­four nudi trajne, ali i trenutne prednosti.

Trenutni rezultati i izrada nadoknada u jednom danu.

Tokom samo jednog dana, nakon izvedene ugradnje implanata, pacijent je potpuno funkcionalno i estetski rehabilitovan privremenim nadoknadama.