dentalna fotogrfija

Savremena stomatologija zahteva obavezno prisustvo dentalne fotografije u svakodnevnoj praksi. Dentalna fotografija postaje neizostavna pomoćna dijagnostička procedura koja omogućava opservaciju date kliničke situacije i bez prisustva pacijenta. Digitalni svet stomatologije omogućio nam je da kroz odgovarajući set fotografija možemo analizitrati ne samo dužinu, oblik i boju zuba, već harmoniju čitavog lica i digitalno dizajnirati osmeh. 

Dentalna fotografija omogućava lakšu komunikaciju

Dentalna fotografija omogućava lakšu komunikaciju

Odnos lekara i pacijenta je specifičan i zahteva mnogo pažnje. Koliko je važno saslušati želje pacijenta, toliko je bitno da pacijent bude upućen u način rada i plan terapije i bude upoznat sa očekivanim ishodom terapije. Dentalna fotografija nam u tome mnogo pomaže, omogućava da lekar i pacijent diskutuju o datoj kliničkoj situaciji u ustima pod velikim uveličanjm, sa puno detalja.  

Prenošenje informacija u laboratoriju zubne tehnike

Prenošenje informacija u laboratoriju zubne tehnike

Zubni tehničari su retko u direktnom kontaktu sa pacijentom, a imaju vrlo zahtevan zadatak. Napraviti idealan osmeh koji će osobi dati svojstvenu energiju i karakter, a da uz to boja, oblik i dužina zuba budu baš onakvi kakve je stomatolog dizajnirao. Prenošenje informacija mora biti vrlo jasno, zato dentalna fotografija ima ključnu ulogu. Odgovarajući set dentalnih fotografija, kao i propratni video, tehničar analizira u toku svog rada, što doprinosi izradi kvalitetnijeg rada.  

CDEI kurs dentalne fotografije

CDEI kurs dentalne fotografije

Ovaj jednodnevni kurs sa radionicom obuhvata sve aspekte upotrebe digitalne fotografije u dentalnoj praksi: kliničke (intraoralne, ekstraoralne) i portretne fotografije. Učesnici će biti u prilici da saznaju više o osnovama fotografije, odabiru potrebne opreme i optimalnih podešavanja iste, kao i tehnikama za pravljenje repetabilnih fotografija, izvoÄ‘enju pravilnih kadrova za dokumentovanje i dijagnostiku pacijenta po standardima ADA, AACD, Invisalign.

Cena kursa je 200€.

Prijava za kurs, potvrda učešÄ‡a, kao i sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a dentist@iristic.com ili putem telefona 0603368478.

Prijava za kurs je u toku!  

 

DETALJI KURSA

Celodnevni kurs sa radionicom (hands-on)
Svaki polaznik dobija SD karticu za upotrebu tokom kursa, kako bi referentne fotografije poneo sa sobom.
Ogledala, ekarteri i kontrasteri će biti obezbeđeni za upotrebu na kursu, ali možete poneti svoje.
Ukoliko imate DSLR aparat, makro objektiv i ring blic... ili samo DSLR aparat, ovaj kurs je za vas!
Vašu celokupnu opremu će podesiti profesionalni fotograf kako biste radili jednako kvalitetne fotografije i nakon kursa. Ukoliko imate samo aparat i želite da probate neki od makro objektiva ili bliceva u kombinaciji, imaćete prilike.
Nemate DSLR aparat? Ovaj kurs je za vas!
Na kursu će biti nekoliko aparata izloženo i dato na korišÄ‡enje tokom dana. Biće priče o opremi potrebnoj za izvoÄ‘enje kvalitetnih fotografija i dati saveti za kupovinu sve potrebne opreme.
SADRŽAJ KURSA:

Upoznavanje sa DSLR kamerom
 • DSLR aparat
 • Makro objektiv
 • Blic za makro fotografiju
 • Preporuka i saveti za kupovinu
Osnove fotografije
 • Osetljivost senzora (ISO)
 • Brzina zatvaranja zavesice (Shutter speed)
 • Otvor blende (Aperture)
 • Balans bele (White balance)
Dentalna fotografija - dodaci
 • Ekarteri
 • Pozadina
 • Ogledala
 • Bouncer-i 
 • Kontrasteri
 • Soft box-ovi
Intra/ekstraoralna fotografija
 • Preporučeni kadrovi i kako ih napraviti
 • Fokusna tačka i podešavanja
 • Položaj pacijenta i lekara
Podešavanje i kalibracija DSLR-a 
 • Picture size
 • Picture quality (jpeg, raw)
 • Mod (A,M,P,S)
Dentalna fotografija-Praktični deo
Demonstracija pravljenja svih preporučenih kadrova. Svaki od učesnika će napraviti intra/ekstraoralne fotografije, po protokolu.
Konsultacija sa lekarima Å¡irom sveta

Konsultacija sa lekarima Å¡irom sveta

U stomatološkoj praksi uvek postoji odgovarajući broj kliničkih situacija koje nisu uobičajene i lako rešive i u kojima želimo da konsultujemo stručnjake iz odgovarajuće oblasti iz inostranstva. Mogućnost elektronske razmene podataka, dozvoljava nam da prosledimo informacije u obliku digitalnih rentgenskih snimaka, ali i odgovarajućih dentalnih fotografija i video zapisa o datoj situaciji.