DENTALNI ASISTENT U SAVREMENOJ IMPALNTOLOGIJI
22.10.2016. CDEI, Beograd

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da Centar za Dentalnu Estetiku i Implantologiju (CDEI), organizuje kurs za dentalne asistente sa temom 'DENTALNI ASISTENT U SAVREMENOJ IMPLANTOLOGIJI'

U vremenu brzog razvoja implantologije, modernizacijom i uvoÄ‘enjem novih tehnologija za planiranje i izvoÄ‘enje nadoknada na implantima, klinička i laboratorijska faza izrade protetske nadoknade na implantima doživele su promenu.

Implantologija danas zahteva organizovan rad, sistematizovane procedure i poznavanje svih faza stomatološkog tretmana. Neophodno je da stomatološki asistent bude upoznat na referentan način sa protokolom u svim fazama tretmana i odgovorno pristupi pripremi za rad u implantologiji.

Ukoliko pr aksa u kojoj radite ulazi u svet implantologije, imaćete prilike da steknete neophodna znanja za adekvatan rad u svim fazama tretmana, od prijema pacijenta i pripreme radnog mesta za hiruršku intervenciju do predaje definitivne protetske nadoknade na implantima. Asistenti koji poseduju iskustvo u implantologiji, moći će da dodaju svakodnevnoj praksi sistematizovan protokol, kao i savete kolega koji sa uspehom rade  u Centru za Dentalnu Estetiku i Implantologiju.  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum 22.10.2016.

Trajanje kursa: 9h do 17h 

Mesto: Centra za Dentalnu Estetiku i Implantologiju, Cvijićeva 38, Beograd

 ………………………………………………………………………………………………………..

 Sadržaj kursa:

-Prijem i priprema pacijenta (fotoprotokol, 3D snimak, situacioni otisci, guide, individualna kašika)

-Priprema radnog mesta

-Delovi implantološkog seta (prikaz seta, elementi implantološkog seta, način sterilizacije)

-Preoperativna i postoperativna priprema pacijenta

-Priprema doktora i asistenta

-Raspremanje radnog mesta (medicinski otpad, dezinficijensi)

-Sterilizacija

-Imedijatno oprerećenje implantata (priprema za otiskivanje, otisni elementi, otisne mase, abatmenti)

-Izbor kod definitivnog otiskivanja (transferi, povezivanje pre otiskivanja)

-Izbor otisnih masa 

-izbor adekvatnih abutment-a

-Multi-unit abutment: all on four

-Komunikacija sa tehnikom (tehnička lista, fotografije)

-Cementiranje privremene nadoknade na implantima (screw retained, vrste šrafova, privremeni kompozitni cement)

-Cementranje definitivne protetske nadoknade na implantima (vrste cementa)

-Priprema abatmenta za cementiranje

-Priprema definitivnih protetskih nadoknada za cementiranje ( metalokeramičke i bezmetalne krune )

 


Najnovije vesti