Kurs interne i eksterne komunikacije u stomatološkoj praksi
08.11.2014. Beograd

Internacionalni konsultant iz oblasti komunikacije u stomatologiji održao je celodnevni trening za osoblje CDEI. Naš tim je imao priliku da usavrši znanja i veštine u internoj i eksternoj komunikaciji. Stečena znanja omogućiće nam da komunikacija izmeÄ‘u članova tima kao i sa pacijentima bude efikasnija, preciznija i sadržajnija. 
Zahvaljujemo se kompaniji Heareus Kulzer i gospodinu Denisu Marendiću za pomoć u organizaciji. 
Zahvaljujemo se gospodinu Aleksandru Aćimoviću za gostoprimstvo u objektu Ruub u Beogradu.

http://heraeus-kulzer.com


Najnovije vesti