Implantologija

Najbolja zamena za nedostajući zub je implant. Najbolja zamena za sve nedostajuće zube je odreÄ‘eni broj implanata i protetska nadokanda na njima. Bez obzira na prirodu gubitka zuba ni jedno od praktikovanih protetskih rešenja nije se pokazalo efikasnijimi dugotrajnijim od zubnog implantata.

Jedan implantat može nadoknaditi jedan izgubljeni zub, sa par može se rekonstruisati čitav krezubi segment vilice, dok sa 4 do 8 može se potpuno rekonstruisati bezuba vilica. Koliko implanata treba baš Vama i na koji način bi se dizajnirao najoptimalniji terapijski postupak saznaćete posle kliničkog pregleda i analize pomoćnih dijagnostičkih elemenata, rtg snimaka, CBCT 3D snimka i analize modela nedostajućih i preostalih zuba.

Prednosti

Prednosti

Primer: Krunice Implanti Mario Implanti, NobelProcera, Anastasia Krunice Implanti Saša Implanti, krunice Verica

Prednosti implantne terapije su višestruke:

  • Ugradnjom implanata na mestu nedostajućeg zuba nestaje potreba za ,,brušenjem” susednih zuba radi izrade mosta.
  • Ugradnja implanta usporava i smanjuje gubitak koštanog tkiva izazvanog ekstrakcijom zuba.
  • Funkcionalna rehabilitacija.
  • Osećaj isti kao kod prisustva sopstvenog zuba. 
  • Lišava potrebe za nošenjem proteza i neugodnostima koje one izazivaju.
  • Estetski savršena nadoknada ukoliko se izvede prema najsavremenijm principima struke.
  • Neograničena funkcija.
  • Savršena dugotrajna stabilnost
Da li je ugradnja implantata uvek moguća?

Da li je ugradnja implantata uvek moguća?

Primer: Krunice Implanti Mario Implanti, NobelProcera, Anastasia Krunice Implanti Saša Implanti, krunice Verica Implantati u frontu

Mi u CDEI najčešÄ‡e kažemo da je svaki pacijent koji je došao do naše prakse, a  izgubio jedan, više ili sve stalne zube kandidat je za uspešnu implantološku rehabilitaciju. Nekada je na mestu predviÄ‘enom za implantat potrebno prvo hirurškom tehnikom augmentacije stvoriti koštano tkivo, a nakon par meseci pristupiti postavci implantata. 

Danas svako može da dobije dentalni implant, pitanje je samo vremena i potrebnih pripremnih radnji. Neki pacijenti zahtevaju strpljiviju pripremu, procenu i složeniju proceduru od drugih. Jedino ograničenje je vezano za pacijente sa nezavršenim rastom vilice, odnosno decu odreÄ‘enog uzrasta.

Uslov za uspešan tertman implantatima je detaljan klinički pregled i analiza svakog pacijenta. Samo iskusni stomatolog je sposoban za ovo. On kreira plan terapije i predlaže individualni tretman za svakog pacijenta.

Koje su potencijalne poteškoće za uspešnu terapiju implantatima?

Koje su potencijalne poteškoće za uspešnu terapiju implantatima?

Kao i kod svake operacije, vrlo mali broj bolesti kao i loše opšte zdravstveno stanje imaju negativan efekat na vezivanje implantata. Nedovoljna količina ili kvalitet kosti može biti relativna kontraindikacija i u tom slučaju se moraju preduzeti dodatne hirurške mere ugradnjom veštačke kosti. Pre i posle implantacije dobra oralna higijena je neophodna radi dugotrajne stabilnosti i sprečavanja zapaljena kosti oko implantata.

Odluka o ugradnji implanta

Odluka o ugradnji implanta

Primer: Krunice Implanti Mario Implanti, NobelProcera, Anastasia Krunice Implanti Saša Implanti, krunice Verica

Odluka o tretmanu dentalnim implantatima se zasniva na jednoj stvari  koja je bitnija od informacija i činjenica, a to je poverenje. Poverenje u metod procedure, stomatologa kao i implatatni sistem.

Danas je dostupna prava poplava informacija ukoliko želite da se uhvatite u koštac sa tematikom dentalnih implantata, od informacija koje potiču od renomiranih specijalista sa medicinskom osnovom do neprijatnih priča pojedinih pacijenata, čiji tretman iz bilo kog razloga nije doveo do željenog rezultata. 

Koji implantni sistem će se koristiti i kakav će biti protokol terapijskog postupka odrediće tim CDEI. Pacijent mora biti informisan i saglasan sa predloženim tokom tretmana. Za pacijenta postoji nekoliko faktora za učešÄ‡e u odluci koji implantat izabrati. Prvi, da li je kompanija koja proizvodi implantat dovoljno dugo na tržištu da se može predvideti da će u narednim godinama (decenijama) biti moguće kroz zamenu odreÄ‘enih delova koristiti prednosti već ugraÄ‘enih implantata ili to može predstavljati problem. Drugi, sistem koji se ugraÄ‘uje bude popularan, da ima široku nacionalnu i internacionalnu distribuciju, kako bi se manji zahvati ili nastavak terapije mogli obaviti u drugoj ordinaciji, zemlji ili kontinentu. Naročito je važno za pacijente koji žive u inostranstvu ugraditi implantni sistem koji bi mogao da se održava i u zemlji iz koje dolaze. Jer svaki implantni sistem ima sebi svojstven alat i bez njega nije moguće obaviti intervenciju na protetskom delu konstrukcije. 

CDEI se godinama oslanja na partnerstvo sa dve kompanije: Nobel Biocare, švedski  globalni lider u implantologiji, kao premium brenda i Bredent kao ekonomski pristupačniji sistem i Alpha Bio , izraelski sistem koji sve veću popularnost stiče svojom cenom.

Šta se dešava posle perioda vezivanja?

Šta se dešava posle perioda vezivanja?

Otkrivanje implantata i protetska rehabilitacija.
Posle osteointegracije, kapica na vrhu implantata se uklanja i umesto nje se postavlja former gingive koji omogućava stvaranje prirodnog izgleda desni oko krunice koju će nositi taj implantat. Nakon toga protetičar uzima otisak i krunica se na osnovu otiska izraÄ‘uje u zubotehničkoj laboratoriji. Nakon izrade suprastrukture protetičar je šrafi umesto gingiva formera i trajno  fiksira krunicu.

Å ta je imedijatna ugradnja implanta?

Å ta je imedijatna ugradnja implanta?

Primer: Imedijatna ugradnja implantata

Ugradnja impalntata neposredno nakon vađenja zuba.

Nije potrebno čekati da rana nakon izvaÄ‘enog zuba zaraste kako bi bilo moguće rešiti problem novonastalog bezubog prostora. Promene u dizajnu implanta, upotreba naprednih tehnologija za kompjuterizovano planiranje i potom eventualna izrada hirurške voÄ‘ice, danas nam omogućavaju da svaki deo preostale kosti iskoristimo za ugradnju implantata i time skratimo sveukupni terapijski postupak.

Šta je imedijatno opterećenje implanta?

Šta je imedijatno opterećenje implanta?

Primer: Implanti, NobelProcera, Anastasia Krunice Implanti Saša Implanti, krunice Verica

Nauka je temeljno dokazala da pravilno odabran i opterćen implantat neposredno posle ugradnje ima istovetni dugoročni stepen uspeha kao i implanti koji su opterećeni posle perioda koštane integracije. Obavezna je pažljiva dijagnostika i planiranje, kao i pravilno odabran dizajn implantata, kako bi čak 80% pacijenata posle ekstrakcije zuba i ugradnje implanata u istom aktu mogli dobiti i privremene nadoknade. Privremene nadoknade omogućavaju funkcionalno i estetsko zbrinjavanje pacijenata do završetka integracije implantata, kada se izraÄ‘uje definitivna nadoknada. Ovaj pristup važan je svima koji imaju problem u socijalnim aktivnostima usled gubitka jednog ili više zuba, kao i pacijenti koji će zbog nedostatka svih zuba već posle operacije dobiti odreÄ‘enu estetsko funkcionalnu sanaciju i lakše proći kroz period ,,čekanja”.

Nadogradnja kosti (Augmentacija)

Nadogradnja kosti (Augmentacija)

Primer: Implanti, NobelProcera, Anastasia Implanti, krunice Verica

Da bi implantacija uspela, za implant moramo imati zadovoljavajući volumen kosti. Gubitak zuba često dovodi i do gubitka kosti. Ako kost ispod desni nije dovoljna u sve 3 dimenzije, pristupamo nadogradnji kosti (augmentaciji) u koju ćemo posle odreÄ‘enog vremena, uspešno ugraditi implantat. NajčešÄ‡e takav postupak se sprovodi simultano sa postavljanjem implanta, kada je došlo do delimične resorpcije kosti.

Postoji više materijala i tehnika za augmentaciju. U tu svrhu koriste se materijali životinjskog porekla, sintetski proizvedeni, nekada se sa njima meša i kost koju dobijamo iz ležišta implantata. Ideja je da takav materijal u kontaktu sa oralnim tkivima postane osnova za stvaranje kvalitetne kosti koja ce u perspektivi biti pogodna za implantaciju.

Zašto je bitan period vezivanja implantata?

Zašto je bitan period vezivanja implantata?

Kontakt implantata i vilične kosti je direktan, bez prisustva vezivnog tkiva. Zbog fiziološkog procesa zarastanja i oporavka kosti, nakon implantacije predstoji period integracije implanata za viličnu kost. Osam nedelja u donjoj i oko šesnaest u gornjoj vilici. Ukoliko je primenjena i procedura nadogradnje kosti period integracije može se produžiti za nekoliko nedelja.

Vezivanje implantata zahteva vreme dok se proces remodelacije kosti ne završi. Posle toga implantat je spreman da primi funkcionalno opterećenje protetske nadoknade.

Životni vek

Životni vek

Stepen uspešnosti terapije implantatima na 10 godina je oko 97 procenata.  Preostala 3 procenta  se najcešÄ‡e izgube posle same ugradnje usled više razlicitih faktora. Preduslov za uspeh je da se pacijent  pridržava saveta stomatologa, redovno održava oralnu higijenu, redovno dolazi na kontrolne preglede i profilaktičke tretmane. Jednom kvalitetno integrisan implantat teško je ukoniti nehirurškim putem i zato je planiranje njihove postavke krucijalna faza uspešnog tretmana. 

Cena implanta

Cena implanta

Trošak implantne terapije najčešÄ‡e uključuje cenu ugradnje implanta, moguće nadoknade mekih i tvrdih tkiva, kao i protetske nadoknade koja ce na implantat biti postavljena. Naš tim će kreirati individualni plan terapije prilagoÄ‘en Vašim željama i mogućnostima.

Procedura

Procedura

Klinički pregled, analiza rentgenskih snimaka, po potrebi i CBCT (3D) snimaka kao i  analiza modela vilica pacijenta potrebni su stomatologu za kreiranje plana terapije. Naša poslovna politika je da Vas temeljno upoznamo sa svim detaljima Vaše buduće terapije. 

1. Hirurška intervencija
Standardna procedura se sastoji u jednoj poseti kada se u lokalnoj anesteziji izvrši ugradnja implantata na minimalno invazivan način.
NajčešÄ‡e se implantat prešiva sluzokožom usne duplje i ostaje njomeprekriome u toku perioda srastanja za kost.

Trenutno opterećenje implantata.

Ugradnjom implantata odreÄ‘enog dizajna i postizanja njihove visoke stabilnosti u viličnoj kosti u mogućnosti smo da potpuno ili parcijalno bezube pacijente obskrbimo privremenim nadoknadama, krunicama i mostovima koji se izraÄ‘uju unutar 24 sata posle implantacije. Time odmah nakon hirurškog zahvata možemo estetski rehabilitovati pacijenta sa izgubljenim zubom u prednjoj, estetskoj regiji ili mostovima na tek ugraÄ‘enim implantima kod bezubih pacijenata. Time se period čekanja za kvalitetnu oseoitegraciju značajno olakšava a pacijent ne prolazi kroz višemesečnu fazu potpunog nedostatka zuba, što je do skoro bila neminovnost. 

2. Otvaranje implantata
Osam do dvanaest nedelja nakon hirurške intervencije vrši se oslobaÄ‘anje implantata i postavljanje gingiva formera na njegovom vrhu. On za cilj ima modelovanje desni tako da sa definitivnom protetskom nadoknadom odaje utisak pravog zuba. Nakon postavljanja gingiva formera protetičar uzima otisak na osnovu kog se u zubotehničkoj laboratoriji izraÄ‘uje definitivna protetska nadoknada.

3. Protetska rehabilitacija
Kada je definitivna protetska nadoknada gotova protetičar je fiksira za implantat.