Kompozitne fasete

Kompozitne fasete predstavljaju još jednu opciju rešavanja estetskog problema u frontalnom delu zubnog niza. Indikacije su istovetne keramičkim fasetama, a često nam i služe kao dijagnostička metoda u fazi planiranja keramičkih faseta gde se nakon izrade kompozitnih faseta odgovarajućeg oblika i veličine pristupa izradi keramičkih faseta kao trajnog rešenja.

Njihova prednost je da se mogu izraditi u jednoj poseti, lako se repariraju i cenovno su povoljnije. Mana kompozitnih vinira je da, iako na kraju tretmana izgledaju dobro, vremenom postaju prebojene pigmentima iz hrane i tečnosti i zahtevaju česta periodična poliranja. Bez posledica po potporni aparat zuba mogu se precizno postaviti samo na zubima sa dijastemama i slobodnim prostorom. Ispravljanje teskoba u zubnom nizu kompozitnim fasetama bez brušenja najčesće vodi ka hroničnoj inflamaciji mekih tkiva i parordontološkim problemima. U tim slučajevima indikovano je uraditi keramičke vinire sa minimalnim preparacijama ili ortodontski tretman.