Lečenje kanala korena

Endodoncija je nauka koja se bavi lečenjem kanalnog sistema korena zuba. Endodontski tretman, poznat kao lečenje zuba.

Upotrebom efikasnih instrumenata i medikamenata, savremenih doktrina u lečenju korena zuba, optičkih ureÄ‘aja uz koje je olakšan pristup, preglednost i tretiranje teško dostupnih mesta, danas je moguće adekvatno zbrinjavanje kompleksnog sistema kanala korena zuba.

Endodontski tretman ("lečenje zuba") primenjuje se u slučaju infekcije kanala korena, kao i kod zuba koji su pretrpeli traumu ili prelom. Ovim postupkom uklanja se infekcija iz kanala korena i sprečava njeno širenje u okolna tkiva, čime se postiže dugoročno očuvanje zuba, a mogućnost njegove ekstrakcije (vaÄ‘enje zuba) svodi na minimum.

Pacijent se najčešÄ‡e javlja sa problemom upornog bola koji ga često budi iz sna, što dovodi do nervoze i iznurenosti, kao i zabrinutosti da će zub biti izvaÄ‘en. Ono čime se bavi endodoncija je upravo spašavanje takvih zuba. Primarno treba prekinuti bol i omogućiti pacijentu prijatan dalji tretman.  

Samo lečenje se najčešÄ‡e sastoji iz dve posete stomatologu, u okviru kojih se detaljno, uz pomoć savremenih optičkih ureÄ‘aja sa velikim uveličanjem, vrši obrada i medikacija kanala korena zuba. Cilj je obeskličiti kanalni sistem i sprečiti dalji razvoj infekcije.
Po završenom endodontskom tretmanu zub je spreman za dalju restauraciju, čime se postiže njegova dodatna stabilnost i povratak njegove funkcije.