Zašto NobelProcera?

Zašto NobelProcera?

Primer: Implanti, NobelProcera, Anastasia Implantati u frontu

U CDEI preporučujemo izradu ovakvih nadoknada kod pacijenata sa visokim estetskim zahtevima kod rekonstrukcija na implantima u frontalnom segmentu, kao i pacijentima kod kojih će rehabilitacija cele vilice (ili njenog većeg dela) biti obezbeÄ‘ena povezivanjem nekoliko ili svih implanata. Time dobijamo mogućnost da se cela protetska konstrukcija, uz vrhusku preciznost i pasivno naleganje, pričvrsti šrafljenjem, što je dokazano kao višestruko pogodnije od cementiranja protetske nadoknade na implantima.

Å ta je NobelProcera?

Å ta je NobelProcera?

Primer: Implanti, NobelProcera, Anastasia Implantati u frontu

NobelProcera je zaštićeno ime kompanije NobelBiocare, koje predstavlja sistem za CAD/CAM industrijsku izradu najpreciznijih protetskih konstrukcija na implantima i zubima.
Optički skeneri za dizajn buduće nadoknade rasprostranjeni su u ordinacijama ui zubotehničkim laboratorijama širom sveta. Virtuelno izraÄ‘en dizajn se putem interneta šalje u centralizovano industrijsko postrojenje na izradu. U tri centra za izradu Stocholm (SE), Mahwah (US) i Chiba (JP) izraÄ‘uju se nadoknade koje su pokvalitetu i preciznosti još uvek neuporedive sa malim ordinacijskim CAD-CAM sistemima.

Tridesetogodišnje iskustvo kompanije Nobel BIocare i preko 11 miliona proizvedenih protetskih jedinica najvišeg kvaliteta i pouzdanosti i dalje NobelProcera sistem postavljaju na globalni vrh u kvalitetu CAD-CAM nadoknada.
NobelProcera sistemom proizvode se protetske konstrukcije različitog dizajna i namene, od cirkondioksidne keramike ili titanijuma za retiniranje mobilnih nadoknada na implantatima, izrade krunice na jednom implantu ili konstrukcija tipa mosta kojirehabilituje ceo zubni luk. Svaki proizvod prati petogodišnja garancija i setrifikat o kvalitetu proizvoda.