Ortodoncija

Ortopedija vilica (ortodoncija) je stomatološka grana koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod dece i odraslih. Naš cilj je da tokom terapije postignemo dobru funkciju oralnog sistema i idealan osmeh koji je usaglašen sa izgledom Vašeg lica!

Ortodontska terapija podrazumeva upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvodeći blagu silu postavljaju zube i vilice u pravilan položaj. To je najbolji način da se poboljša zdravlje Vaših zuba i dobije lepši i skladniji osmeh.

Osnovne prednosti ortodontske terapije

Osnovne prednosti ortodontske terapije

Primer: teskoba: nedostatak prostora u zubnom nizu Meziodens ortodoncija Progenia Impakcija zuba

 • korekcija nepravilnosti zagrižaja i uspostavljanje pravilne funkcije gutanja, žvakanja, disanja i govora
 • prevencija povreda prominentnih (isturenih) zuba
 • postizanje zdravog i lepog osmeha
 • uspostavljanje optimalnih uslova za održavanje oralne higijene
 • stvaranje prostora u zubnom nizu, kod pacijenata koji imaju uroÄ‘eni nedostatak zuba, kao uvod u dalju protetsku rehabilitaciju

Centar za Detalnu Estetiku i Implantologiju raspolaže najnovijim sistemima ortodontskih aparata koji omogućavaju komfornu, bezbolnu i kraću terapiju. Potpuno transparentne bravice zadovoljavaju i pacijente sa veoma visokim estetskim standardima.

Fiksni aparati (fiksne proteze)

Fiksni aparati (fiksne proteze)

Primer: teskoba: nedostatak prostora u zubnom nizu Impakcija zuba

Fiksnim ortodontskim aparatima postiže se pravilan međusobni odnos vilica, uspostavlja se optimalan oblik zubnih nizova, kao i idealan raspored i položaj zuba u njima.
Terapijom fiksnim aparatima rešavaju se problemi kao što su:

 • dominantna (isturena) gornja vilica – distalan zagrižaj
 • izbačena donja vilica– progenija
 • nedostatak prostora u zubnim nizovima (”gusti zubi”, ”iskrivljeni zubi”) – teskoba
 • višak prostora u zubnim nizovima (razmaci izmeÄ‘u zuba)
 • visoko gotsko nepce
 • preklopljeni, rotirani, inklinirani (nagnuti) zubi
 • prekobrojni zubi (npr. meziodens)
 • hipodoncija (nedostajući zubi)


Odluku o tome da li je fiksni aparat (fiksna proteza) idealno rešenje za Vas donećemo nakon detaljne anamneze, kliničkog pregleda, funkcionalne analize, analize studijskih modela i rentgen snimaka, kao i fotografija lica.

Fiksne aparate razlikujemo prema materijalu od kog su napravljeni:

1. metalne bravice – savremena sofisticirana tehnologija proizvela je novu generaciju metalnih bravica (fiksnih aparata) koje su manje veličine, manje uočljive i sve više ispunjavaju estetske stadarde. Elastične gumice koje fiksiraju žicu za bravice mogu biti različitih boja pa aparat može izgledati veselo i zanimljivo. Pacijent može sam birati boju gumica i na svakoj kontroli dobiti nov izgled.

2. estetske bravice koje mi primenjujemo su potpuno transparentne bravice od safirnog stakla. Mnogi pacijenti žele da njihov aparat ne bude vidljiv na zubima, što im ova vrsta bravica omogućava i daje samopouzdanje da se osmehuju i u toku terapije

3. samoligirajuće bravice – visoko tehnološki unapreÄ‘ene metalne ili estetske bravice koje smanjuju trenje i stvaraju blage sile. Sa ovim sistemom bravica:

 • terapija kraće traje
 • komforna je za pacijenta
 • smanjuje se potreba za vaÄ‘enjem zuba
 • lakše je održavanje oralne higijene
 • kontrolni pregledi kraće traju
 • kontrole su potrebne i zakazuju se u većim vremenskim intervalima


4. Lingvalne bravice – to je poseban sistem bravica koje se lepe sa unutrašnje strane zuba, tako da se         prilikom osmeha ne vidi da ih pacijent ima na zubima.

Pokretni pločasti aparati

Pokretni pločasti aparati

Pokretni aparati, poznati kao "dečije proteze", koriste se u terapiji nepravilnosti zuba i vilica dece, u periodu od momenta nicanja prvog stalnog zuba do kompletiranja stalne denticije (nicanja svih stalnih zuba). 

Vreme za početak terapije ovim aparatima je individualno. Roditeljima savetujemo da zakažu prvu ortodontsku kontrolu kada doÄ‘e do početka smene mlečnih zuba (oko šeste - sedme godine života). Pravovremena kontrola je veoma važna kako bi se sprečio eventualni razvoj ortodontske anomalije.

Na primer, teskoba (nedostatak prostora u zubnom nizu) nastaje nakon preranog gubitka bočnih mlečnih zuba tj. mlečnih molara. Izradom čuvara prostora sprečava se nastanak teskobnosti, tj. nedostatka prostora za smeštaj stalnog zuba koji ce kasnije nići na tom mestu.

Pokretni aparatići sastoje se od akrilatne ploče i žičanih elemenata. Mogu biti izraÄ‘eni u različitim bojama  u  zavisnosti od želje deteta, a mogu imati i šljokice i sličice njihovih omiljenih crtanih junaka.

Pokretni aparati se ponekad koriste i kao priprema za kasniju terapiju fiksnim aparatima.

Funkcionalni aparati

Funkcionalni aparati

Funkcionali aparati prenoseći snagu mišića jezika, usana i obraza na zube i vilice dovode do korekcije nepravilnosti zagrižaja. Primenu nalaze kod pacijenata kod kojih je potrebno dodatno stimulisati rast vilice.

Mogu biti:

 • pokretni – pacijent ih sam postavlja i skida iz usta. IzraÄ‘eni su od akrilata. Idealni su za period intenzivnog rasta (pubertet).

Na primer. kod dece sa nedovoljno razvijenom donjom vilicom ovi aparati veoma uspešno rešavaju problem nepravilnog zagrižaja. Stimulišući rast postavljaju donju vilicu u njenu idealnu poziciju. Terapijom ovim aparatićima postižemo i harmoniju profila lica deteta.

 • miofunkcionalni aparati – izraÄ‘eni su od silikona. Idealni su za eliminisanje loših navika: disanje na usta, tiskanje jezika, sisanje prsta i dr. Uz to dovode i do korekcije nepravilnosti u zagrižaju i položaju zuba.  S obzirom na to da su izraÄ‘eni od elastičnog materijala deca ih rado prihvataju.
 • fiksni – nakon završenog perioda intenzivnog rasta koriste se u kombinaciji sa fiksnim aparatima (bravicama) za korekciju nepravilnog zagrižaja
Teskoba: kako rešiti nedostatak prostora u zubnom nizu

Teskoba: kako rešiti nedostatak prostora u zubnom nizu

Primer: teskoba: nedostatak prostora u zubnom nizu

Teskoba ("preklopljeni zubi", "iskrivljeni zubi") je ortodontska nepravilnost kod koje ne postoji dovoljno prostora za smeštaj svih zuba u vilici. To za posledicu ima rotacije, naginjanja i rast zuba potpuno van zubnog niza. Uzroci ove ortodontske anomalije su brojni. Može biti nasledna (nesklad u širinama zuba i vilica) ili stečena (kao posledica ranog gubitka mlečnih zuba).

Terapija u zavisnosti od uzrasta pacijenta može biti pokretnim ili fiksnim aparatima. O planu terapije donosi se odluka nakon detaljne anamneze, kliničkog pregleda, funkcionalne analize, analize rendgen snimaka, studijskih modela i fotografija lica. 

Meziodens

Meziodens

Primer: Meziodens

Meziodens je naziv za prekobrojni centralni sekutić (jedinicu) u gornjoj vilici. U najvećem broju slučajeva ovaj zub nikada ne izraste. Na magućnost njegovog postojanja ukazuje prisustvo razmaka izmeÄ‘u krunica gornjih jedinica koje su nagnute jedna ka drugoj (prisustvo konvergentne dijasteme). Sigurna dijagnoza postavlja se tek nakon analize rendgen snimka i u zavisnosti od lokalizacije prekobrojnog zuba pristupa se planiranju terapije. 

Meziodens može pored razmicanja korenova jedinica, biti i prepreka u nicanju susednih stalnih zuba. 

U terapiji pristupa se prvo vaÄ‘enju prekobrojnog zuba, a zatim postavljanju preostalih zuba u pravilan položaj u zubnom nizu fiksnim ili pokretnim ortodontskim aparatima. 

Progenija

Progenija

Primer: ortodoncija Progenia

Progenija ("isturena" donja vilica) je ortodontska nepravilnost kod koje donja vilica dominira u odnosu na gornju. Ova vrsta ortodontske nepravilnosti je nasledna. Ono što pacijentima najčešÄ‡e zasmeta je nesklad u profilu lica i osmehu (zbog prenaglašenosti donje vilice donji sekutići se nalaze ispred gornjih).

Terapija se u zavisnosti od uzasta, sprovodi nakon detaljne dijagnostike, fiksniim ili mobilnim ortodontskim aparatima. Pacijenti sa veoma izraženom progenijom zahtevaju dodatne trapijske procedure.

Impaktirani prednji zubi

Impaktirani prednji zubi

Primer: Impakcija zuba

Danas je veoma česta pojava prisustvo zaostalih mlečnih zuba kod odraslih pacijenata. Mlečni zubi su sitniji i drugačije boje i oblika od stalnih zuba te narušavaju estetiku osmeha. Zaostali mlečni zubi mogu se javiti kao posledica impakcije (zadržavanja) stalnog zuba u kosti.

Prisustvo impaktiranog zuba najčešÄ‡e otkrije stomatolog nakon analize rendgen snimaka. Pacijent se javlja kako bi rešio nedostatak u estetskoj zoni i tada uglavnom po prvi put saznaje za prisustvo neizniklog zuba u vilici. 

NajčešÄ‡i impaktirani prednji zubi su očnjaci. Ranije je, nažalost, terapija impaktiranih očnjaka podrazumevala hirurško vaÄ‘enje (ekstrakciju). Na taj način se remetila ne samo harmonija osmeha, već su nastajale i odreÄ‘ene nepravilnosti zagrižaja. Danas se impaktirani zubi fiksnom protezom veoma efikasno mogu postaviti u zubni niz.
Očnjaci su zubi koji daju karakter osmehu, ali imaju i značajnu ulogu u funkciji žvakanja. Zato je od izuzetne važnosti uraditi detaljnu dijagnostiku i terapijom fiksnim aparatima ovakve zube postaviti u pravilan položaj u zubnom nizu.