Parodontalna i oralna hirurgija

Parodontologija

Parodontologija

Parodontologija je nauka koja se bavi oboljenjima potpornog aparata zuba i mekih tkiva oko zuba. Imajući na umu da je danas parodontopatija najčešÄ‡i uzrok gubitka zuba, rano otkrivanje bolesti i pravovremena terapija od izuzetnog su značaja za dobar i predvidiv terapijski ishod. NajčešÄ‡e je potrebno izvršiti par konzervativnih tretmana, ukloniti konkremente iz supragingivalnih i subgingivalnih regiona, podučiti pacijenta daljoj pravilnoj higijeni i dogovoriti se o periodičnim posetama.
Prvi simptomi koji se javljaju su krvarenje desni, izrazito crvene desni uz prisustvo blagog otoka, povlačenje desni, neprijatan zadah, prisustvo mekih naslaga, često i zubnog kamenca. U odmakloj fazi dolazi i do oštećenja potpornih tkiva zuba, stvaranje koštanih defekata i rasklaćenja zuba.
Redovnim kontrolnim pregledima može se dijagnostikovati parodontopatija u ranoj fazi.

Konzervativno i hirurško lečenje paradontopatije i saniranje koštanih džepova

Konzervativno i hirurško lečenje paradontopatije i saniranje koštanih džepova

Nekada se dešava da se bolest dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi sa prisutnom koštanim defektima ,,džepovima”, uznapredovalim povlačenjem desni, propadanjem potpornog aparata zuba i rasklaćenjem zuba. Tada se mora primeniti hirurška terapija. U tu svrhu, obavićemo prethodno sve potrebne konsultacije, preglede i rentgen analize i ustanoviti koji zubi su najugroženiji i kakva je njihova dalja prognoza.

Ugradnja zamenika kosti i upotreba resorptivnih membrana danas predstavljaju savremeni pristup u terapiji koštanih defekata. Njima u značajnoj meri moguće je nadoknaditi izgubljeno koštano tkivo. Na taj način produžava se vek zuba i suzbija dalji razvoj parodontopatije .

Produženje kliničkih krunica zuba

Produženje kliničkih krunica zuba

Pravilane proporcije širine i dužine zuba za idealnu liniju osmeha podjednako su važne  kao i harmoničan odnos vidljive bele boje zubne supstance i ružičaste mekotkivne boje.  Nekada taj odnos može biti narušen, tako da jedan, više ili svi zubi mogu izgledati kratki a osmeh ,,pun desni”! Mikrohirurška intervencija produženja kliničkih kruna izvodi se na više načina u zavisnosti od estetskih i funkionalnih zahteva. Njen cilj je da oslobodi vidljivi beli deo zuba i da kroz dužinu i pravilnu proporciju zuba osmehu da nepohodan i željen balans. 

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

 Kada se iscrpe mogućnosti konzervativne terapije, Vašu hiruršku intervenciju uradiće efikasno i odgovorno naš hirurški tim.
Rešićemo Vaš problem sa otežanim nicanjem umnjaka, cistom ili gnojnim procesom na korenu zuba. Nekada je hirurški zahvat indikovan kao preprotetska priprema za bolju stabilnost proteza ili skraćivanje pripoja labijalnog i lingvalnog frenuluma.

Danas su ove vrste intevencija potpuno bezbolne. Stručnost našeg tima učiniće sve da intervencija proÄ‘e bez komplikacija i u što kraćem vremenskom roku.

Ako imate izraženu fobiju od oralnohirurških intervecija, odreÄ‘ene intervencije moguće je uraditi u jednoj poseti u sedaciji.

Hirurško vađenje umnjaka

Hirurško vađenje umnjaka

VaÄ‘enje impaktiranog umnjaka je hirurška procedura i bitno se razlikuje od vaÄ‘enja izniklih zuba. Neki od pacijenata koji imaju loše opšte zdravstveno stanje, probleme sa zausavljanjem krvarenja, dijabetes i slične sistemske bolesti, potrebno je obaveste stomatologa, zbog eventualne premedikacije ili isključivanja terapije od strane ordiniranog lekara. Nakon intervencije dobićete detaljno uputstvo o postoperativnom toku.