Sedacija - tretman u jednoj poseti

Strah od stomatološke intervencije veoma je čest. Ukoliko je takva fobija dovela do dugogodišnjeg zapuštanja i propadanja zubnog niza često je neophodno izvršiti više različitih intervencija. U CDEI se već duži niz godina praktikuju složenije intervencije u centralnoj, svesnoj sedaciji uz prisustvo specijaliste anesteziologa koji nadzire pacijenta od momenta ulaska do izlaska iz hirurške sale. Budući  da se nalazimo u istom objektu sa renomiranom kardiološkom praksom Naša poliklinika, svaki naš pacijent pre takve anestezije prolazi kroz kraći internistički pregled i proceduru saglasnosti.

Uz pomoć takvog nivoa anestezije  pacijent je sposoban za komunikaciju sa lekarskim timom ali je u stanju smanjene budnosti. Moguće je tokom takvog stanja izvesti više različitih intervencija u ustima pacijenta (vaÄ‘enje zuba, parodontalna hirurgija, nadogradnja kosti, podizanje poda sinusa, ugradnja implantata…). Ukoliko je tom postupku predhodilo detaljno planiranje i unapred su pripremljene privremene nadoknade, pacijent na kraju takve intervencije dobija nove protetske nadoknade, mostove, koje će nositi do završetka zarastanja tkiva i kvalitetne intergracije implanata u viličnu kost. Većini pacijenata teško je da poveruju da su za samo par sati završili najtežu, hiruršku, fazu svog tretmana potpuno bez bola, bez hospitalizacije i da već sledećeg dana mogu da nastave svoje svakodnevne socijalne i poslovne aktivnosti.