CAD/CAM: Digitalna stomatologija

Bezmetalna keramička kruna izdraÄ‘ena digitalnom metodom. Digitalno dizajnirana krunica je visoko precizna krunica. Najveća prednost ove vrste nadoknade je brzina izrade. Krunica se izraÄ‘uje u jednoj poseti, za ne više od dva sata od momenta preparacije do fiksiranja krune.  Kruna je od pune keramike, ne sadrži metal u sebi, tako da ispunjava visoke standarde u estetskom smislu. 

 

Marko se obraća Centru za dentalnu estetiku zbog bola u slomljenom zubu (gore desno drugog pretkutnjaka) u cilju vaÄ‘enja istog, misleći da nema nade za rekonstrukciju ovakvog preloma. Iskustvo našeg lekara pokazalo je drugačije. Zub je adekvatno saniran, izvršen je endodontski tretman, i nadogradnja zuba estetskim kočićem. Nakon čega je zub preparisan i  skeniran za izdradu nadoknade. 

U istoj poseti, krunica je dizajnirana, izraÄ‘ena i trajno fiksirana. 

Saznajte više: Estetska stomatologija Lečenje kanala korena Protetika Minimalno invazivna stomatologija Digital Smile Design Bezmetalne krunice i metalokeramičke krunice CAD/CAM

drugi primer