Isidora: "No-prep" viniri

"No-prep" viniri. Viniri bez brušenja zuba. Najtraženija i najpopularnija keramička nadoknada. "Non prep" viniri ili viniri bez preparacije zuba su keramičke nadoknade koje se fiksiraju za zube koji nisu brušeni. Njima se trajno menja oblik, veličina, kao i boja zuba. 

Ovakve nadoknade zahtevaju izuzetno iskustvo i preciznost stomatologa, zubnog tehničara, kao i rad pod mikroskopom.

Razmaci izmeÄ‘u zuba najefikasnije zatvaraju se pomoću ove vrste keramičkih nadknada. 

Kao u prikazu situacije sa fotografija iznad, pri čemu zubna supstanca ostaje nepromenjena.  Reč je o keramičkim ljuspicama koje se idealno uklapaju harmoniju osmeha.

Saznajte više: Estetska stomatologija Protetika Minimalno invazivna stomatologija Digital Smile Design Keramičke fasete

drugi primer