Krunice Implanti Mario: Krunice Implanti

Mario je italijanski muzičar međunarodne slave, koji je kod nas došao po preporuci. Želja mu je bila da ne skriva više svoj osmeh na nastupima i prijemima sa uvaženim zvanicama širom sveta. Sve dotadašnje medijske fotografije bile su zatvorenog osmeha bez vidljivih zuba. I mi smo mu jedva izmamili osmeh prilikom izrade foto protokola u dijagnostičkoj fazi. Posle implantacije u bezubim poljima i izrade privremenih kompozitnih krunica i mostova Mario se vratio svojim obavezama.

Nakon koštane integracije imlanata, u sledećoj poseti završena je protetska rehabilitacija definitivnim nadoknadama. Finalni rad sastojao se od individualno izrađenih implantnih suprastruktura i krunica izrađenih na cirkonskoj keramici.

Saznajte više: Estetska stomatologija Implantologija Protetika

drugi primer