Krunice Implanti Saša: Krunice Implanti

Po preporuci prijateljice Saša dolazi u CDEI zabrinut za zdravlje svojih zuba, ali i sa željom da promeni izgled svog osmeha. Nakon dijagnostike ustanovili smo da je potrebno uraditi retretmane neadekvatno endodontski tretiranih zuba, da je potrebno sanirati karijesom oštećene zube, kao i da je jedan od zuba u estetskoj zoni za ekstrakciju, što je predstavljalo dodatni izazov u postizanju idealnih proporcija u osmehu. Neposredno nakon ekstrakcije (vaÄ‘enja zuba), postojali su uslovi za imedijatnu ugradnju implantata. 

Saši su izraÄ‘ene privremene kompozitne krune koje su ispunjavale optimalne funkcionalne i estetske zahteve do momenta izrade definitivnog rada. Saša je unapredio zdravlje svojih zuba i prihvatio savete o održavanju prvilne oralne higijene. Definitivne nadoknade od bezmetalne keramike u obliku faseta i krunica, kao i krunica na implantatu savršeno su se ukopile u zubni niz.

Saznajte više: Estetska stomatologija Implantologija Protetika

drugi primer